1. خانه
  2. راه اندازی پروژه اندروید در Unity

راه اندازی پروژه اندروید در Unity

گام ۱: دریافت SDK تپسل

ابتدا فایل unitypackage مربوط به SDK تپسل را از آدرس زیر دانلود کرده و در پروژه خود import نمایید.

گام ۲: تنظیمات اولیه Sdk

دسترسی های زیر را به فایل AndroidManifest.xml موجود در فولدر Plugins/Android پروژه خود اضافه کنید:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /><!--optional-->
نکته

اگر از این فایل قبلا در پروژه تان استفاده نکرده اید یا در این مسیر وجود نداشت با یک بار Build کردن پروژه اندروید، در مسیر Temp/StagingArea/ ساخته خواهد شد. فایل ساخته شده را در Plugins/Android کپی کنید و کدهای مورد نیاز را در آن قرار دهید.

خط زیر را در فایل AndroidManifest.xml موجود در فولدر Plugins/Android پروژه خود در زیر مجموعه تگ application اضافه کنید:

<activity android:name="ir.tapsell.sdk.TapsellAdActivity" android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize" /> 

یک نمونه فایل AndroidManifest.xml را در زیر مشاهده می کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="ir.tapsell.unitysamplev3" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:installLocation="preferExternal" android:versionName="1.1" android:versionCode="2">
  <supports-screens android:smallScreens="true" android:normalScreens="true" android:largeScreens="true" android:xlargeScreens="true" android:anyDensity="true" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

  <application android:theme="@style/UnityThemeSelector" android:icon="@drawable/app_icon" android:label="@string/app_name" android:debuggable="true">
    <activity android:name="com.unity3d.player.UnityPlayerActivity" android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
      <meta-data android:name="unityplayer.UnityActivity" android:value="true" />
    </activity>
    <activity android:name="ir.tapsell.sdk.TapsellAdActivity" android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize" />
  </application>
  <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="26" />
</manifest> 

اگر با مراحل بالا همچنان نتوانستید فایل مانیفست را به پروژه اضافه کنید فایل AndroidManifest.xml را به صورت دستی در مسیر Plugin/Android ایجاد و از همین کد برای محتوی آن استفاده کنید.

 

بعدی :

آیا این این آموزش مفید بود؟