1. خانه
  2. ناشرین
  3. پرداخت درآمد ناشرین

پرداخت درآمد ناشرین

از تاریخ ۲۰اُم آذر ماه ۱۳۹۶ به بعد، کلیه ناشران تپسل برای دریافت درآمد خود می‌بایست صورتحساب مربوط به آن را برای تپسل ارسال کرده و تسویه‌حساب ماهانه ناشران به شرح زیر خواهد بود:

• ناشرانی که درآمد ماهیانه آن‌ها از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال یا سیصد هزار تومان کمتر است: تپسل در ماه اول و ماه دوم هر فصل درآمد ایشان را بدون دریافت صورتحساب ماهانه واریز می‌کند. این دسته از ناشران می‌بایست فاکتور ماه اول، دوم و سوم را در ماه سوم هر فصل برای تپسل ارسال کنند.
در صورت عدم ارسال صورتحساب‌های هر سه ماه در زمان مقرر شده در آخرین ماه هر فصل (خرداد ماه در بهار، شهریور ماه در تابستان، آذر ماه در پاییز و اسفند ماه در زمستان)، درآمد ماه سوم برای آن‌ها واریز نخواهد شد و تا زمان دریافت صورتحساب‌های مربوطه، درآمدشان نزد تپسل باقی خواهد ماند.

• ناشرانی که درآمد ماهیانه آن‌ها از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال یا سیصد هزار تومان بیشتر باشد: تپسل پس از دریافت صورتحساب ماهانه ایشان در بازه‌ی زمانی مقرر شده، درآمد ماهیانه را در تاریخ مشخصی واریز می‌نماید.

• زمان‌های مهم:
۱- مهلت ارسال و دریافت فاکتورها به تپسل از ۲۰ تا ۲۶ ام هر ماه می‌باشد.
۲- پرداخت درآمدها در روز ۲۸ ام هر ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که زمان‌های ذکر شده تعطیل رسمی باشند، اولین روز کاری پس از تعطیلی ملاک کار قرار می‌گیرد.
تبصره ۲: آخرین روز دریافت فاکتور توسط تپسل، ۲۶ ام هر ماه است و در صورت عدم تحویل به موقع، واریز درآمد ناشر به ماه بعد موکول خواهد شد.

• نکات مهم درباره فاکتورها:
۱- اصل فاکتور برای تپسل باید ارسال گردد. از ارسال نسخه کپی، اسکن، فایل تصویری و … خودداری گردد.
۲- دو نسخه از هر فاکتور باید ارسال گردد.
اشخاص حقیقی: قسمت فروشنده توسط فردی که فاکتور به اسم ایشان صادر شده امضا و اثر انگشت غیر مخدوش زده شود.
اشخاص حقوقی: قسمت فروشنده توسط مدیرعامل شرکت (یا فرد دیگر صاحب امضا) امضا و ممهور به مهر شرکت باشد.

آیا این این آموزش مفید بود؟

مقالات و آموزش های مرتبط