1. خانه
 2. تنظیمات پروژه Eclipse

تنظیمات پروژه Eclipse

جهت راه اندازی تبلیغات تپسل در Eclipse، ابتدا باید مراحل  زیر را در پروژه خود انجام دهید.

 

گام 1: افزودن SDK تپسل به پروژه شما

ابتدا پروژه نمونه را دریافت کنید. پروژه نمونه حاوی workspace مربوط به SDK تپسل برای Eclipse است. پروژه TapsellSDK از این workspace را به workspace پروژه خود اضافه کنید و به عنوان یک Library به پروژه خود اضافه نمایید.

آخرین نسخه sdk رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید.

 

گام 2: آپدیت فایل Manifest

دسترسی‌های زیر را به فایل AndroidManifest.xml اضافه کنید.<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />


همانطور  که در کد فوق مشخص شده‌است، دسترسی‌های موقعیت (ACCESS_COARSE_LOCATION) و لرزش دستگاه (VIBRATE) اختیاری هستند اما درصورتیکه این دسترسی‌ها را نیز در برنامه خود قرار دهید، تبلیغات نشان‌داده‌شده به کاربر از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

در بخش application از فایل منیفست برنامه، activity زیر را اضافه کنید.

<manifest>
…
<application>
…
<activity android:name="ir.tapsell.sdk.TapsellAdActivity" 
     android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize" >
</activity>
</application>
…
</manifest>

 

گام 3: تنظیمات ProGuard

در صورتی که در اپلیکیشن خود از ProGuard استفاده می‌کنید، تنظیمات زیر را در فایل proguard-rules وارد نمایید.


-keepattributes Signature
-keepattributes *Annotation*
-keepattributes EnclosingMethod
-keepattributes InnerClasses
# Gson specific classes
-keep class sun.misc.Unsafe { *; }
-dontwarn sun.misc.**
-keep class * implements ir.tapsell.gson.TypeAdapterFactory
-keep class * implements ir.tapsell.gson.JsonSerializer
-keep class * implements ir.tapsell.gson.JsonDeserializer

-keepclassmembers enum * { *; }
-keep class **.R$* { *; }
-keep interface ir.tapsell.sdk.NoProguard
-keep interface ir.tapsell.sdk.NoNameProguard
-keep class * implements ir.tapsell.sdk.NoProguard { *; }
-keep interface * extends ir.tapsell.sdk.NoProguard { *; }
-keep enum * implements ir.tapsell.sdk.NoProguard { *; }
-keepnames class * implements ir.tapsell.sdk.NoNameProguard { *; }
-keepnames class * extends android.app.Activity

-keep class ir.tapsell.sdk.nativeads.TapsellNativeVideoAdLoader$Builder {*;}
-keep class ir.tapsell.sdk.nativeads.TapsellNativeBannerAdLoader$Builder {*;}

-keepclasseswithmembers class * {
  native ;
}

-keepclasseswithmembers class * {
  public (android.content.Context, android.util.AttributeSet);
}

-keep class ir.tapsell.sdk.nativeads.TapsellNativeBannerViewManager {
  void setOnClickListener(...);
}

 

 

لطفا نظرات خود درباره محتوی مستندات و مشکلاتی که در پیاده‌سازی SDK تپسل با آنها مواجه شدید را به ما اطلاع دهید.
مرحله بعد: پیاده‌سازی تبلیغات ویدئویی (Interstitial/Rewarded Video) و بنری تمام صفحه (Interstitial Banner) در پروژه اندروید

آیا این این آموزش مفید بود؟