1. خانه
 2. پیاده‌سازی تبلیغات بنری استاندارد در پروژه اندروید

پیاده‌سازی تبلیغات بنری استاندارد در پروژه اندروید

گام 1: تنظیمات اولیه پروژه

ابتدا تنظیمات اولیه پروژه را از لینک زیر مطالعه کرده و مراحل را انجام دهید:

 

گام 2: تعریف تبلیغ در Layout و نمایش تبلیغ

با اضافه کردن کد زیر به layout خود، می‌توانید تبلیغ بنری را نمایش دهید

<ir.tapsell.sdk.bannerads.TapsellBannerView
  android:id="@+id/banner1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  app:tapsell_banner_type="banner_320x50"
  app:tapsell_zone_id="59a27ab94684655433e74ef8"
  android:layout_marginBottom="10dp"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:background="@android:color/transparent"/>

ورودی‌ tapsell_zone_id مشخص کننده تبلیغ‌گاه (zone) مربوط به پخش تبلیغ است که مقدار آن را باید از داشبورد تپسل دریافت کنید (تبلیغگاه در داشبورد باید از نوع بنری استاندارد باشد). ورودی‌ banner_type  مشخص کننده‌ی اندازه بنر است. مقادیر قابل قبول برای این متغیر در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱ مقادیر مختلف پارامتر banner_type در درخواست تبلیغ بنر استاندارد
مقدار ابعاد و نام استاندارد
banner_320x50 عرض ۳۲۰ – ارتفاع ۵۰ (mobile banner)
banner_320x100 عرض ۳۲۰ – ارتفاع  ۱۰۰ (large mobile banner)
banner_250x250 عرض ۲۵۰ – ارتفاع ۲۵۰ (square)
banner_300x250 عرض ۳۰۰ – ارتفاع ۲۵۰ (medium rectangle)

در هر زمانی خواستید تبلیغ بنری استاندارد نمایش داده شود به صورت زیر عمل کنید :

TapsellBannerView banner1 = findViewById(R.id.banner1);

banner1.loadAd(this, "59a27ab94684655433e74ef8", TapsellBannerType.BANNER_320x50);

که در ورودی تابع findViewById ، شناسه view که در فایل xml خود قرار دادید را پاس می‌دهید. همچنین ورودی های تابع loadAd به ترتیب عبارت است از : activity , zoneId , bannerType

گام 3: تنظیم Callback

اگر میخواهید callback های مربوط به نمایش بنر را مدیریت کنید میتوانید از قطعه کد زیر استفاده کنید:

TapsellBannerView tapsellBannerView = findViewById(R.id.tapsell_banner);
tapsellBannerView.setEventListener(new TapsellBannerViewEventListener() {
  @Override
  public void onNoAdAvailable() {
    //Do sth
  }

  @Override
  public void onNoNetwork() {
    //Do sth
  }

  @Override
  public void onError(String s) {
    //Do sth
  }

  @Override
  public void onRequestFilled() {
    //Do sth
  }

  @Override
  public void onHideBannerView() {
    //Do sth
  }
});

گام 4: مخفی کردن و نمایش بنر

به صورت پیش فرض زمانی که تبلیغات بنری دریافت میشود به صفحه اضافه میگردد و Visible می شود. اگر بنا به هر دلیلی میخواهید بنر را مخفی کنید یا بنر مخفی شده را نمایش دهید از این کد استفاده کنید:

TapsellBannerView tapsellBannerView = findViewById(R.id.tapsell_banner);
tapsellBannerView.showBannerView(); // To make visible
tapsellBannerView.hideBannerView(); // To hide banner

نمونه پیاده‌سازی

یک نمونه پیاده‌سازی تبلیعات بنری استاندارد در Android Studio در repository زیر آمده است.

 

 

لطفا نظرات خود درباره محتوی مستندات و مشکلاتی که در پیاده‌سازی SDK تپسل با آنها مواجه شدید را به ما اطلاع دهید.

 

مرحله بعد: موارد پیشرفته‌تر در SDK تپسل
مرحله قبل: پیاده‌سازی تبلیغات بنری هم‌نما (Native Banner) در پروژه اندروید

آیا این این آموزش مفید بود؟