1. خانه
  2. واژه‌نامه تبلیغات آنلاین
  3. آشنایی با اصطلاحات مورد استفاده در تپسل

آشنایی با اصطلاحات مورد استفاده در تپسل

 نرخ بازگشت روزانه (Retention Rate)

بیانگر تعداد کاربرانی است که پس از نصب اپلیکیشن دوباره به آن مراجعه می‌کنند و براساس بازه زمانی مدنظر برای این بازگشت، تعاریف متفاوتی برای آن اعلام شده است.

Fill Rate

نسبت تعداد Requestهایی که پاسخ موفق (ارسال یک ویدئو از تپسل به اپلیکیشن) دریافت کردند به کل تعداد Requestها.

Adoption Rate

نسبت تعداد کاربرانی که حداقل یک ویدئوی تبلیغاتی در روز تماشا کرده‌اند به تعداد کل کاربران فعال روزانه‌ی یک اپلیکیشن.

eCPM

effective Cost Per Mille: درآمد موثر حاصل از هر هزار نمایش کامل ویدئو به کاربران.

Zone

نواحی مختلف نمایش ویدئو به کاربران درون یک اپلیکیشن که براساس محل قرارگیری در صفحات مختلف اپلیکیشن، زمان نمایش ویدئو و دسته کاربرانی که تبلیغ را تماشا می‌کنند قابل تفکیک است.

تست A/B

اعمال تغییرات جزئی بین دو المان در حالتی که بقیه پارامترها ثابت هستند و مقایسه برای یافتن وضعیت مطلوب.

CTR

Click Through Rate: نسبت تعداد کلیک بر روی لینک انتهایی ویدئو نسبت به تعداد کل ویدئوهای تماشا شده.

IR

Installation Rate: نسبت تعداد کل نصب‌ها به تعداد کل کلیک‌های صورت‌گرفته در انتهای ویدئو.

CR

Conversion Rate:نرخ همگرایی که معیاری برای میزان تحقق اهداف هر کمپین است و براساس هدف تعاریف متفاوتی برای آن ارائه شده است. برای مثال، مقدار درآمد حاصل از کسانی که از طریق یک کمپین نصب از یک اپلیکیشن استفاده کردند می‌تواند یک نرخ همگرایی برای یک کمپین نصب محسوب شود.

CPCV

Cost Per Complete View: کمپینی که هزینه آن براساس تعداد ویدئوهای کامل تماشا شده توسط کاربران محاسبه شود و برای اهداف برندینگ از آن استفاده شود.

CPC

Cost Per Click: کمپینی که هزینه آن براساس تعداد کلیک در انتهای ویدئو محاسبه شود و برای افزایش ترافیک سایت یا صفحات فرود از آن استفاده شود.

CPI

Cost Per Install: کمپینی که هزینه آن براساس تعداد نصب فعال در انتهای ویدئو محاسبه شود و برای افزایش تعداد کاربران یک اپلیکیشن از آن استفاده شود.

CPA

Cost Per Action: کمپینی که هزینه آن براساس عملیات خاصی که مدنظرتبلیغ‌دهنده است محاسبه شود، برای مثال به ازای هر کاربری که در یک نظرسنجی شرکت کند و یا فرم ثبت نام را پر کند و … .

Creative Set

مجموعه ویدئوی تبلیغاتی، بنر طراحی شده برای انتهای ویدئو و لینک شمارش تعداد نصب و یا تعداد کلیک (که در یکی از Third Partyها ساخته شده است.) است که کار ساخت کمپین در نوبت‌های متعدد را آسان می‌کند.

بنر متحرک

یک صفحه HTML بدون Tab و بدون Toolbar است که فقط یک دکمه روی آن قابل کلیک کردن است و استفاده از آن باعث واقعی‌تر شدن تعداد کلیک‌های یک کمپین می‌شود.

آیا این این آموزش مفید بود؟