1. خانه
  2. تبلیغ‌دهندگان
  3. پیاده‌سازی Tracker در اندروید استودیو

پیاده‌سازی Tracker در اندروید استودیو

جهت راه اندازی Tracker تپسل در اپلیکیشن شما، باید مراحل  زیر را در پروژه خود انجام دهید.

 

 

گام ۱: دریافت SDK تپسل

ابتدا فایل jar مربوط به SDK تپسل را از آدرس زیر دانلود کنید.

 

گام ۲: افزودن SDK تپسل به پروژه شما

فایل دانلود شده را در پوشه libs پروژه خود کپی کنید و خط زیر را به تنظیمات gradle ماژول اصلی پروژه خود اضافه کنید.

dependencies {
    compile fireTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    compile 'com.google.android.gms:play-services-ads:11.8.0'
    /** Other dependencies here **/
}

در صورتی که از آخرین نسخه Build Tools اندروید استفاده نمی کنید، می‌توانید از نسخه‌ی 10.2.1 یا قدیمیتر play-services-ads استفاده کنید. نحوه پیاده‌سازی play services با جزئیات بیشتر در اینجا توضیح داده‌شده است.

 

گام ۳: تنظیمات ProGuard

در صورتی که در اپلیکیشن خود از ProGuard استفاده می‌کنید، تنظیمات زیر را در فایل proguard-rules وارد نمایید.

-keepattributes Signature
-keepattributes *Annotation*
-keepattributes EnclosingMethod
-keep class ir.tapsell.tracker.TapsellTracker { *; }
-keep class ir.tapsell.tracker.TrackerClient { *; }
-keep class sun.misc.Unsafe { *; }
-keep class ir.tapsell.tracker.tjson.stream.** { *; }
-keep class ir.tapsell.tracker.tjson.** { *; }

 

گام ۴: راه‌اندازی SDK

در کلاس Application یا اولین Activity برنامه خود، تابع initialize را به همراه کلید دریافت شده از داشبورد تپسل فراخوانی کنید.

TapsellTracker.initialize(context,"Your Tapsell Code Here");

 

 

 

 

 

آیا این این آموزش مفید بود؟