1. خانه
 2. پیاده‌سازی تبلیغات بنری استاندارد در پروژه Unity (اندروید)

پیاده‌سازی تبلیغات بنری استاندارد در پروژه Unity (اندروید)

گام ۱: راه اندازی پروژه

ابتدا تنظیمات اولیه پروژه خود را انجام دهید :

گام ۲: دریافت کلید تپسل

وارد پنل مدیریت تپسل شده و با تعریف یک اپلیکیشن جدید با عنوان پکیج اپلیکیشن اندرویدی خود، یک کلید تپسل دریافت کنید.

گام ۳: شروع کار با SDK تپسل

ابتدا برای دسترسی به کدهای تپسل از تکه کد زیر استفاده کنید

using TapsellSDK;

سپس تابع زیر را در یکی از اسکریپت های برنامه ی خود که در ابتدای برنامه اجرا می شود فراخوانی کنید.

Tapsell.Initialize(appKey);

ورودی appKey کلید تپسلی است که در گام قبل از پنل تپسل دریافت کردید.

گام ۴: دریافت تبلیغ

جهت نمایش بنر استاندارد، باید محلی برای نمایش آن در صفحه در نظر بگیرید. بنر استاندارد، دارای سایزهای استانداردی است که در SDK تپسل مشخص شده اند. جهت نمایش بنر، از تابع زیر استفاده کنید:

RequestBannerAd(string zoneId,int bannerType, int horizontalGravity , int verticalGravity, 
       Action<string> onRequestFilled, Action<string> onNoAdAvailableAction,
             Action<TapsellError> onErrorAction, Action<string> onNoNetworkAction,
       Action<string> onHideBannerAction) 

مقدار zoneId کلیدی ست که بعد از ساخت اپلیکیشن در پنل و ثبت یک zone از نوع بنری استاندارد دریافت میکنید.ورودی BannerType اندازه های مختلف را بیان میکند و شامل مقادیر BannerType.BANNER_320x100 , BannerType.BANNER_320x50, BannerType.BANNER_300x250 , BannerType.BANNER_250x250 میباشد. ورودی horizontalGravity نشان میدهد که آیا تبلیغ، بالا یا پایین صفحه باشد و شامل BannerType.TOP, BannerType.BUTTOM می باشد، همچنین verticalGravity بیان میکند که تبلیغ از جهت عرضی در کجای صفحه باشد و میتواند شامل مقادیر BannerType.LEFT, BannerType.RIGHT, BannerType.CENTER باشد. یک نمونه پیاده سازی کد به شکل زیر است:

Tapsell.RequestBannerAd("59fd723c404ded000185a184", 
    BannerType.BANNER_320x50, BannerGravity.BOTTOM, 
    BannerGravity.CENTER, null, null, null, null, null);

گام ۵: تنظیم Callback

اگر میخواهید callback های مربوط به نمایش بنر را مدیریت کنید میتوانید از نمونه کد زیر استفاده کنید:

Tapsell.RequestBannerAd (bannerZoneId,BannerType.BANNER_320x50, Gravity.BOTTOM, Gravity.CENTER,
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onBannerRequestFilledAction");
	},
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onNoBannerAdAvailableAction");
	},
	(TapsellError tapsellError)=>{
		Debug.Log("Action: onBannerAdErrorAction");
	},
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onNoNetworkAction");
	}, 
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onHideBannerAction");
	});

گام ۶: مخفی کردن و نمایش بنر

به صورت پیش فرض زمانی که تبلیغات بنری دریافت میشود به صفحه اضافه میگردد و Visible می شود. اگر بنا به هر دلیلی میخواهید بنر را مخفی کنید یا بنر مخفی شده را نمایش دهید از این کد استفاده کنید:

Tapsell.ShowBannerAd (bannerZoneId); //To make visible
Tapsell.HideBannerAd (bannerZoneId); //To hide banner

مرحله بعد: موارد پیشرفته‌تر در SDK تپسل

آیا این این آموزش مفید بود؟