1. مستندات استفاده از سیستم صحت سنجی تبلیغات

مستندات استفاده از سیستم صحت سنجی تبلیغات

سرویس صحت سنجی تبلیغات تپسل (S2S Verification) برای اپلیکیشن‌ها و بازی‌های آنلاین طراحی شده است تا توسعه دهندگان از صحت تبلیغ نشان‌داده شده اطمینان حاصل نمایند و امکان سوء استفاده از تبلیغات در نسخه‌های mod شده بازی غیرممکن شود.

نحوه کارکرد سیستم صحت سنجی به این صورت است که پس از نمایش تبلیغ در اپلیکیشن، میبایست شناسه تبلیغ (suggestionId) برای سرور بازی یا اپلیکیشن ارسال شود؛ سپس سرور بازی/اپلیکیشن با ارسال یک درخواست به سرور تپسل، از معتبر بودن شناسه ارسال شده اطمینان حاصل نماید.

جهت ارتباط سرور به سرور از آدرس زیر استفاده نمایید.

http://api.tapsell.ir/v2/suggestions/validate-suggestion

درخواست ارسال شده باید بصورت POST بوده و از محتوای ارسالی بصورت json باشد. (Content-Type:application/json)

شرایط استفاده

ناشرینی که قصد استفاده از سیستم صحت سنجی تبلیغات تپسل را دارند میبایست درخواست خود را از طریق تماس تلفنی یا ارسال ایمیل به آدرس info@tapsell.ir به واحد فنی تپسل اطلاع دهند.

شناسه تبلیغ باید در بدنه درخواست و بصورت زیر گنجانده شود.

{
    "suggestionId":"SuggestionId provided by SDK"
}

 

در ارسال درخواست دقت کنید که شناسه تبلیغی را در کالبک Ad Show Finished دریافت/استخراج کنید.

پاسخ برگردانده شده به درخواست ارسال شده نیز بصورت json و مطابق نمونه‌ی زیر است:

{
    "valid": true
}

در صورتی که مقدار پارامتر valid در پاسخ برگردانده شده برابر true باشد، یعنی شناسه ارسال شده معتبر است. در غیر اینصورت شناسه تبلیغ ارسالی معتبر نبوده است.

دقت کنید که هر شناسه تبلیغ کدی یکبار مصرف است و اگر یکبار آن شناسه معتبر شناخته شود، در دفعات تست بعدی معتبر شناخته نخواهد شد.